Home > Export > Löneunderlag

Löneunderlag

TimeZynk Pro matchar dina attesterade tidrapporter mot kollektivavtal och skapar löneunderlag för vidare överföring till ditt lönesystem. Innan du kan skapa löneunderlag måste du utföra följande steg under Inställningar för Löner:

  • Lägg till löneartiklar.
  • Skapa löneavtal med löneregler och koppla uppdrag till löneavtalet.

När du gjort det kan du välja en löneperiod genom att välja datum från kalendern. Du får upp alla attesterade tidrapporter från perioden fördelade på anställda. Överst på sidan finns inställningar som filtrerar lönelistan. Under “Alla företag” och “Alla avdelningar” listas dotterbolag eller andra avdelningar i verksamheten som du gör löner för. Med knappen ”Användare” kan du söka fram löneuppgifter för en specifik person. Du kan också välja att summera löneunderlaget för hela perioden du valt, eller för varje dag i perioden. Slutligen har du knappen “Ladda ner” där du väljer hur du vill överföra löneunderlaget. Här hittar du det lönesystem som du valde när du loggade in i TimeZynk första gången.

Löneunderlaget ger information om:

Löneart: vilken löneartikel som avses.
Beskrivning: vad löneartikeln avser
Längd: löneartikelns längd i timmar.
KS (kostnadsställe): vilket kostnadsställe löneartikeln ska bokföras på.

Projekt: vilket projekt löneartikeln ska bokföras på.

I löneunderlagsvyn får du upp en varning när det fattas oattesterade rapporter eller orapporterade pass. På så sätt kommer allt som gjorts under den valda tidsperioden med på underlaget.

 

Filtrera på attestvyn

Under uppföljning kan du filtrera löneunderlagen som baseras på attesterade tidrapproter på ett specifikt datum som attesteringen gjordes. Detta kan vara användbart om du vill få ut ett underlag på tidrapporter som ändrats sedan förra lönekörningen.

Other Articles

Powered by LiveAgent