Extern attest

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

Extern attest

Med modulen Extern attest kan du skicka attestunderlag direkt till en tredjepart, som en kund som ska godkänna det rapporterade underlaget innan ni fakturerar.

Mottagaren kan godkänna eller avvisa underlaget, och du ser resultatet direkt i attestvyn där det då finns två markörer för attest, intern och extern.

När fakturaunderlag kan man filtrera på underlag som är attesterat internt, externt eller båda.