Home > Moduler i Timezynk > Flerdagarspass

Flerdagarspass

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

 

Flerdagarspass

Modulen Flerdagarspass gör det enklare att skapa arbetspass som sträcker sig längre än 24 timmar.