Home > Administration > Integration Visma Lön

Integration Visma Lön

Importera underlag

Genom att importera löneunderlag från TimeZynk till Visma Lön får du automatiskt in alla tidrapporter och avvikelser till lönekörningen och rätt lön ut. För att komma igång är det några saker som du behöver ställa in.

Börja med att starta upp Visma Lön och gå till Arkiv > Företagsunderhåll > Företagsinställningar. Välj därefter fliken "Import/Export". Kryssa i rutan "Använder import från annat tidredovisningssystem" och välj vilken katalog du kommer att spara underlagen i. Det lättaste är att välja katalogen "Hämtade filer" eftersom din webbläsare kommer att föreslå den automatiskt när du hämtar underlagen från TimeZynk.

Du kan även justera hur de olika tidkoderna i löneunderlaget kopplas till lönearterna. Tryck på knappen "Tidkoder..." i rutan så får du upp en lista på tidkoder där du kan ändra kopplingen eller lägga till egna tidkoder. Siffrorna i kolumnen "Tidkod" är det som ska anges på löneartiklarna i TimeZynk.

Nu är du klar att göra den första lönekörningen. Börja med att ladda ner en löneunderlagsfil från TimeZynk genom att logga in i TimeZynk på webben och sedan välja menyvalet "Löneunderlag". Ställ in vilka datum du vill hämta underlag för och klicka på Ladda ner > Visma Lön.

Skapa en ny lönekörning i Visma Lön som vanligt. Visma kommer att visa en dialogruta där du får välja vilken fil du vill importera som underlag. Välj filen du nyss laddade ner och underlaget importeras.

Vid nästa lönekörning behöver du bara göra de två sista stegen, det vill säga skapa en fil i TimeZynk och importera den i lönekörningen i Visma.