Home > Vanliga frågor > Integrera med Timezynk

Integrera med Timezynk

För mer information om integrationer mot lön och faktureringssystem så finns det färdiga sådana i Timezynk, du kan läsa mer om det genom att klicka här.

Ansluta till Timezynks API

För att ansluta krävs en API nyckel, något ni tilldelas av Timezynk vid arbete i systemet. Vid missbruk kan en nyckel avaktiveras och med missbruk menar vi sådan användning som bryter mot lagen eller våra allmänna användarvillkor.

Vi tillhandahåller en API dokumentation som beskriver arbetet närmre.
Vårt API ingår i samtliga abonnemang och vi uppmuntrar arbetet med att integrera med oss. Ni får gärna kontakta vår support om ni har några frågor.