Home > Moduler i Timezynk > Stämpelklocka & personalliggare

Stämpelklocka & personalliggare

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

 

Stämpelklocka

Med modulen Stämpelklocka kan personalen stämpla ut och in med hjälp av en pin-kod. Stämplingen görs direkt i kassasystemet, på en dator eller surfplatta. Du kan begränsa vilka enheter som stämpelklockan får användas på. När du attesterar ser du exakta ut- och instämplingstider på tidrapporten.

Liggare

Till Stämpelklockan hör modulen Liggare. En personalliggare krävs för verksamhet inom restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranschen. I liggaren registreras alla som arbetar i verksamheten dag för dag, samt tiderna för deras arbetspass. TimeZynks personalliggare uppfyller Skatteverkets krav på elektroniska liggare.