Home > Administration > Tillgänglighetsmallar

Tillgänglighetsmallar

Användare kan rapportera sin tillgänglighet, det vill säga när de vill jobba och när de vill vara lediga. Tillgänglighetsmallar skapar du om du vill styra vilka tider som användarna ska anmäla sig tillgängliga på. Klicka på “Skapa ny” och fyll i:

Titel: Döp mallen till något lämpligt som “Förmiddag” om det är tillgänglighet på förmiddagen det gäller. Det blir mer logiskt för användaren att förstå vad mallen betyder utan att behöva läsa tiderna.
Heldag: Kryssar du i heldag försvinner möjligheten att ange start- och sluttid.
Start: Ange när tillgänglighetsperioden ska börja.
Slut: Ange när tillgänglighetsperioden ska sluta.
Jag är tillgänglig/upptagen: Markera vilket alternativ du vill använda och klicka “Spara”.

Listan med mallar uppdateras så fort du har sparat. Du kan klicka på en mall för att redigera eller ta bort den. Du kan själv ange tillgänglighet för en användare via användarschemat. Användaren kan göra det både via sitt schema på webben och i mobilappen.