Home > Uppföljning > Attestering

Attestering

Attestsidan

Attestsidan jämför passen med tidrapporterna och ger dig en översikt. Varje rad i listan har en färg som anger aktuell status:

Gula rader ligger i framtiden och går inte att attestera än.
Röda rader visar att tidrapporten saknas.
Vita rader är oattesterade tidrapporter.

Längst upp på sidan finns en sammanfattning av hur många pass som ligger i en viss fas. Klicka på respektive rubrik för att bara se passen för det steget. 

Sortera listan

För att få bättre överblick går listan att sortera på olika sätt. Det går att gruppera efter användare eller fält på passet eller tidrapporten. Vilka fält du har tillgång till beror på vad du lagt till i inställningarna för pass och tidrapporter på registersidan. 

Det går också att filtrera listan efter användare och register. Om du har ett kundregister går det till exempel att få fram alla underlag för en specifik kund. Kryssa i kundregistret och du får en ny knapp i menyn där du kan söka fram den kund du vill ha.  

Med knappen Lista information från fält... är det möjligt att i passlistan visa information från pass och tidrapporter. Även här beror tillgängliga fält på vad du lagt till i inställningarna för pass och tidrapport på registersidan. 

Om du vill sparar du inställningarna för dina sorteringar på separata flikar, precis som i schemat.

Varningar

Bredvid funktionen Lista information från fält hittar du en i-knapp, där du gör du inställningar för varningar. Det går att ställa in känslighet för start-, slut- och totaltid samt överlappande tidrapp orter. Systemet varnar om tiden avviker med mer än antalet angivna minuter. 

Varje attestrad visar en varnings- eller informationssymbol som öppnar en ruta med mer detaljerad information. Varningarna ligger överst och under finns information om kontering för lön och faktura. 

Visa information, redigera och attestera

Till höger på varje passrad finns knappar för att titta på passet och tidrapporten samt för att attestera och skicka extern attest. Klickar du på passet (under Bokad) får du upp bokningsrutan och kan göra ändringar om du vill. Klickar du på Rapportera gör du en tidrapport för passet, eller så kan du titta på en färdig rapport och redigera den.

Klickar du på Attestera attesteras passet på den raden. Ett färdigattesterat pass visar information om vem som attesterat och när. Längst till höger har du knappen för extern attest.

Under Verktyg grupprapporterar och gruppattesterar du pass som du har markerat i listan. Här finns även alternativet Attestera allt utan varningar

Skicka extern attest

Du kan skicka tidrapporter för attest till en extern mottagare. Attesten skickas med e-post direkt ifrån TimeZynk. Vill du bara skicka tidrapport för ett pass klickar du på knappen längst till höger på passraden. Vill du skicka fler markerar du passen i passlistan, går till Verktyg och väljer Skicka för extern attest

Bilden ovan visar hur det ser ut när kunden öppnar mejlet. Tidrapporterna är sorterade efter anställd. Om allt stämmer attesterar kunden rapporterna.

Om kunden hittar fel i tidrapporterna och klickar Avvisa (se bilden nedan), finns möjligheten att lämna kommentarer till varför rapporterna inte kan godkännas.  

Enskilda attestsidor

För varje användare och varje registerpost finns en attest-flik, så att du snabbt och enkelt kan attestera tidrapporter från en viss person, en viss kund, ett visst projekt osv.