Home > Introduktion > Så kommer du igång med Timezynk!

Så kommer du igång med Timezynk!

Det är svårt att ta till sig allting på egen hand därför erbjuder vi en rad olika hjälpmedel som en del av vår support. Du kan enkelt söka i denna manual, kolla in vår Youtube-kanal eller be om en kostnadsfri webbdemo. Tveka inte att höra av dig till vår support så hjälper vi dig ställa in kontot så som verksamheten behöver. 

 

 

Vad görs vid en demonstration eller utbildning av Timezynk?

 • Vi anpassar hur ett arbetspass ser ut.
 • Vi anpassar hur en tidrapport ser ut.
 • Import av er information i systemet.
 • Upprätta löneavtal vid bokad utbildning med supporten.
 • Upprätta fakturaavtal vid bokad utbildning med supporten.
 • Vidare utbildningar av nyckelpersoner som behöver det.

 

För att kunna plocka ut löneunderlag krävs det att:

 • Personalen tidrapporterat sina pass.
 • Chefen attesterat dessa tidrapporter.
 • Det finns inlagt rätt löneartiklar för det lönesystem ni använder.
 • Det finns inlagt ett löneavtal baserat på de avtal ni har med personalen.
 •  Alla användare har anställningsnummer ifyllt från ert lönesystem.

 

För att kunna plocka ut fakturaunderlag krävs det att:

 • Personalen tidrapporterat sina pass.
 • Chefen attesterat dessa tidrapporter.
 • Det finns inlagt rätt fakturaartiklar för det fakturasystem ni använder.
 • Det finns inlagt ett fakturaavtal baserat på de avtal ni har med personalen.
 • Alla kunder har ett kundnummer ifyllt från ert fakturasystem.