Home > Introduktion > Fyra exempel på arbetsflödet i Timezynk

Fyra exempel på arbetsflödet i Timezynk

Exempel 1: Chefen skapar pass som tidrapporteras av anställda och används till löner och/eller faktueringen

En chef schemalägger ett arbetspass. Detta arbetspass kan man lägga direkt på en användare som då blir ett inbokat pass eller utan en användare som blir ett obemannat pass. Den anställde får tillgång till schemat direkt i mobilen och tidrapporterar enligt företagets inställningar. Chefen får sedan attestera underlaget från tidrapporter i attesteringsvyn, där arbetspasset jämförs med tidrapporten och avvikelser framhävs. Lön- och fakturaunderlag kan sedan skapas och exporteras till andra system. För att detta ska fungera krävs att rätt system är valt och att lön- och fakturaavtal har upprättats. Timezynk integrerar mot flera olika lön- och fakturasystem och vi hjälper dig mer än gärna med dessa inställningar.

Exempel 2: Rapporter

Chefen lägger stort förtroende i personalen som själva rapporterar in sina arbetstider, utan att det finns ett arbetspass.Den anställde rapporterar alltså en rapport för varje arbetspass på egen hand som chefen attesterar när underlaget kommer in. Lön- och fakturaunderlag kan sedan skapas och exporteras till andra system.

Exempel 3: Enkel schemaläggning

Chefen lägger noga ett schema för att säkerställa verksamheten. Den anställde tidrapporterar inte alls. Inget underlag attesteras, inga lön- eller fakturaunderlag skapas i systemet.

Exempel 4: Storföretaget

En lokal arbetsledare schemalägger den dagliga verksamheten. Den anställda stämplar in vid arbetsdagens början och stämplar ut vid arbetsdagens slut. En chef attesterar underlaget som skapas från stämplingarna. En löneassistent granskar och hämtar löneunderlaget för lönekörningar. En ekonomiassistent granskar, skapar och överför fakturaunderlaget till integrerade system.

Slutsats: Varje verksamhet är unik

Oavsett ert specifika fall så hjälper vi er säkerställa att schemaläggning är så enkel som möjligt. Bland annat genom att se till att personalen har rätt information i handen när arbetet ska utföras för att sedan enkelt och smidigt skapa lön- och fakturaunderlag.