Home > Administration

Administration

Alla användare
Sidan Alla användare visar en lista över personalen, deras taggar, samt när de s... more
Register
**Skapa register** Schemaläggning i TimeZynk bygger på register. Ett register ... more
Tillgänglighetsmallar
Användare kan rapportera sin tillgänglighet, det vill säga när de vill jobba och... more
Löneavtal & löneartiklar
**Löneartiklar ** Löneartiklar representerar personalens arbetade timmar (elle... more
Fakturaavtal & fakturaartiklar
**Fakturaartiklar** Fakturaartiklar representerar det som ska faktureras till ... more
Integration med Fortnox Fakturering
Lägg till Timezynk i Fortnox Innan du kan föra över fakturaunderlag från Timez... more
Integration Visma Administration
Kontrollera att du har Visma Integration aktiverat Utan modulen Visma Integrat... more
Integration Visma Lön
Importera underlag Genom att importera löneunderlag från TimeZynk till Visma L... more
Inställningar – Konto
**Abonnemang** På den här sidan visas ditt nuvarande abonnemang av TimeZynk Pr... more