Home > Moduler i Timezynk

Moduler i Timezynk

Anpassa TimeZynk med tilläggsmoduler

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

Moduler i Timezynk

Lista över våra tillgängliga moduler och länkar till mer information om dem:

 

 

Arbetstidsschema
I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anp... more
Extern attest
I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anp... more
Extern bekräftelse
I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anp... more
Flerdagarspass
I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anp... more
Material
I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anp... more
Stämpelklocka & personalliggare
I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anp... more