Home > Planering

Planering

Skapa en schemamall
När du ska skapa ett schema till en viss medarbetare använd dig av schemamallar.... more
Schemat
I Timezynk planerar du och följer upp personalens arbetade timmar. Schemaläggnin... more
Förfrågningar
Verksamheter behöver effektivt bemanna sina arbetspass, det är enkelt i Timezynk... more
Lägg till arbetspass
** ** **Schemalägg personal** Du schemalägger en anställd genom att klicka... more
Mallar och bokningsbekräftelse
Skapa rullande schema Om du har arbetsveckor som ofta ser likadana ut kan du s... more