Home > Administration > Alla användare

Alla användare

Sidan Alla användare visar en lista över personalen, deras taggar, samt när de senast var inloggade. Taggar är etiketter som du använder för att välja ut användare på olika sätt.

Personalen i listan är grupperad efter vilken roll de har:

  • Chef är den som schemalägger och bjuder in nya användare. Det är även chefens uppgift att attestera tidrapporter och ta fram löneunderlaget.
  • Arbetsledare kan schemalägga och attestera men kommer inte åt löne- eller fakturaunderlag samt systeminställningarna för företagets konto.
  • Användare är anställda som ser sitt eget schema, kan tidrapportera och registrera sin tillgänglighet.
  • Inaktiv är användare som döljs i systemet och går inte att schemalägga mot. Inaktiva användare får sitt meddelande om att de registrerats i systemet först när de flyttas till en annan användargrupp.
  • Blockerade användare kan inte längre komma åt sitt eller andras scheman men finns kvar i systemet.

 

Lägg in personal

Du lägger till nya personer i systemet genom att klicka på Lägg till. Fyll i namn och e-post. E-postadressen används automatiskt som användarnamn men kan ändras till något annat. Varje användarnamn måste vara unikt. Välj sedan vilken roll personen ska ha och klicka på Bjud in. En inbjudan mejlas med instruktioner för att välja lösenord.

Användarinformation

Om du klickar på en person får du mer information om arbetsschema, profil, taggar och inställningar. Du kan uppdatera uppgifterna och göra olika kontoinställningar.

I schemat ser du användarens arbetspass. Du kan tidrapportera och meddela tillgänglighet för användaren om det behövs.

 

 

Attestera

På attestsidan får du en överblick över den specifika användarens bokade och tidrapporterade tider för att du snabbt och enkelt ska kunna attestera dem. 

Profil

På profilfliken kan du lägga in uppgifter som anställningsnummer, personnummer, bankkontonummer mm.

Taggar

Taggar är etiketter som du använder för att välja ut personer på olika sätt. Vissa arbetsuppgifter kanske kräver en viss kompetens. Du kan skapa en tagg för den kompetensen och koppla den till de användare som har den.

Du kan skapa och koppla taggar till användare på två sätt; från användarsidan, eller från Inställningar, Hantera taggar. Från “Taggar” på användarsidan klickar du på länken “Redigera” och skriver in en ny tagg, eller väljer en befintlig. Från Inställningar, Hantera taggar klickar du på “Lägg till”, namnger taggen och sparar. Klicka på den och från listan över användare markerar du vilka som ska ha den. Du kan kopiera inställningen från tidigare taggar om du vill. Du kan också koppla taggen till dina andra register. Taggen “Inga användare tillåtna” finns i systemet från början och är till för att ta bort behörigheten för alla användare avseende vissa register.

 

Inställningar

Här byter du roll på användarna, ställer in om de ska få se andras schema och anger start- och slutdatum för tidsperioden de ska visas i schemat. Du kan också skicka ut nya lösenord eller skicka installationsanvisningar till nya användare. Vill du ta bort en användare från ditt konto ber vi dig kontakta Timezynk support.

Du kan ge användarna behörighet att se andras schema på två sätt. Det ena sättet ger utvalda personer behörighet att se alla andras schema. Den inställningen gör du på användarens egna inställningar. Det andra sättet ger alla användare i systemet behörighet att se alla andras schema. Den inställningen gör du genom att gå till Inställningar, Hantera roller och markera “Alla” under “Se schemalagda pass”. Här kan användarna också ges behörighet att boka in sig själva på arbetspass. Markera “Endast egna” under “Lägga schema”.