Home > Administration > Integration Fortnox fakturering

Integration Fortnox fakturering

Lägg till TimeZynk i Fortnox

Innan du kan föra över fakturaunderlag från TimeZynk till Fortnox måste du koppla ihop de två programmen med varandra. Logga in i Fortnox och klicka på ditt företagsnamn uppe till höger. Välj alternativet Administrera användare.

Under blocket Integrationer klickar du på knappen Lägg till integration. Sök efter TimeZynk och klicka på Spara. När du sparat får du en kod som ska anges i TimeZynk.

Koppla Fortnox till TimeZynk

Logga in i TimeZynk och gå till Inställningar och välj Integrationer. Där klistrar du in koden från Fortnox och klickar på Aktivera. Nu är kopplingen mellan programmen klar.

För över löne- och fakturaunderlag till Fortnox

När det är dags att göra löner exporterar du löneunderlaget till en xml-fil, som du sedan importerar i kalendariet i Fortnox lön.

Fakturaunderlaget förs över direkt med en knapptryckning till Fortnox fakturering där den läggs i listan för kundfakturor.