Home > Administration > Integration med Fortnox Fakturering

Integration med Fortnox Fakturering

Lägg till Timezynk i Fortnox

Innan du kan föra över fakturaunderlag från Timezynk till Fortnox måste du koppla ihop de två programmen med varandra. Logga in i Fortnox och klicka på ditt företagsnamn uppe till höger. Välj alternativet Administrera användare.

 

Under blocket Integrationer klickar du på knappen Lägg till integration. Sök efter Timezynk och klicka på Spara. När du sparat får du en kod som ska anges i Timezynk.

 

Koppla Fortnox till Timezynk

Logga in i Timezynk, klicka på kugghjulet och välj Integrationer längst ner i sidomenyn. Där klistrar du in koden från Fortnox och klickar på Aktivera. Nu är kopplingen mellan programmen klar.

 

För över fakturaunderlag till Fortnox

Fakturaunderlaget förs över direkt med en knapptryckning till Fortnox Fakturering där den läggs i listan för kundfakturor.

 

Viktigt

För att överföringen till Fortnox ska fungera på ett smidigt sätt så måste samtliga fakturaartiklar att ha ett artikelnummer som består av endast siffror, det finns i både Fortnox och Timezynk stöd för artiklar med fler tecken, men så som integrationen fungerar på Fortnox sida så fungerar det endast pålitligt om artiklar har endast siffror som artikelnummer.