Home > Moduler i Timezynk > Arbetstidsschema

Arbetstidsschema

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

Arbetstidsschema

Med modulen Arbetstidsschema kan du registrera den avtalade tiden med din personal. Detta visas sedan i vänsterkant i schemat där du kan se om du har tid kvar eller om du överbokat personen i samband med planeringen.

Du skapar arbetstidsschema på sidan "Inställningar" > "Arbetstidsschema"

Flera personer kan sedan följa samma arbetstidsschema, för att välja ett schema på en användare så går du till sidan "Alla användare", klicka på användarens namn och sedan på fliken "Arbetstidsschema".