Home > Personalens Timezynk > Kalenderintegration

Kalenderintegration

Timezynk kan föra över ditt schema till Google Calendar, detta gör det möjligt för dig att enkelt dela ditt arbetsschema med familjen och automatiskt få upp dina bokningar i ditt vanliga schema. Det som visas är vilket företag du är bokad på, samt vilka tider det gäller, vidare detaljer får du genom att titta i mobilappen.

Aktivera synkroniseringen

Du hittar inställningar för kalenderintegrationen längst ner på sidan "Min profil" på webbappen.

 

Koppla Google konto

Klickar du på "Koppla konto" så får du välja ett av dina aktuella Google konton.

 

Acceptera behörigheter

Timezynk begär då om att få hantera minsta möjliga mängd information om dig och uppdatera din kalender.

 

Granska koppling och synkronisering

Nya bokningar i Timezynk kommer dyka upp i kalendern efterhand.
Informationen som skickas över till Google är begränsad, så detaljerna om din bokning ser du i Timezynk appen.

 

Hitta din kalender

Alla dina händelser hamnar i en extra kalender på ditt Google konto. Denna kalender kommer heta "ditt namn @ Timezynk".

 

Dela din kalender

Du kan gå in och välja att dela denna kalender med vem du vill, som kollegor eller familjemedlemmar.