Home > Administration > Integration Visma Administration

Integration Visma Administration

Kontrollera att du har Visma Integration aktiverat

Utan modulen Visma Integration aktiverat, så är din Visma installation stängd och det går inte att överföra fakturor eller synkronisera kundregister. För att kontrollera om du har modulen gör så här:

  1. Starta Visma Administration och öppna företaget som du vill arbeta med.
  2. Gå till menyfliken "Hjälp" och sedan till "Om Visma Administration".
  3. Kontrollera att texten "Visma Integration" finns med på första raden, se bilden nedan.

 

Installera Timezynk för Visma Administration

För att kommunicera mellan Timezynk och Visma använder du vårt insticksprogram Timezynk För Visma Administration. Gör så här:

  1. Klicka här för att ladda ner och installera programmet.
  2. Starta programmet och logga in med ditt Timezynk-konto.
  3. Timezynk försöker automatiskt hitta dina Visma-företag, om den lyckas så välj rätt företag i listan annars se nästa sektion av manualen.

 

Hitta sökvägen till ditt företag manuellt

I vissa fall går det inte att hitta sökvägen till Visma Administration automatiskt, t.ex. om företaget är upplagt via Visma Byrostöd. Gör då så här för att hitta rätt sökväg och få igång kopplingen:

1. Starta sedan Visma Administration eller Visma Byrostöd och öppna företaget som du vill arbeta med.
2. Gå till menyfliken Hjälp, sedan Om Visma Administration
3. Klicka på knappen Systeminfo, sökvägen är allting utom sista delen av det som står i nedersta rutan. Se bilden nedan.

4. Kopiera sedan värdet i fältet Sökväg för företaget.
5. Starta TimeZynk För Visma Administration och logga in på ditt Timezynk-konto.
6. Programmet kommer be dig ange vilket Visma-företag du vill arbeta mot. Klistra in sökvägen som du kopierade i steg 4 och tryck enter.

7. Välj aktuellt företag i listan som visas och tryck på Öppna Företag.

Nu är kopplingen gjord och du kan börja föra över fakturaunderlag. Programmet kommer att komma ihåg inställningen. Nästa gång du startar Timezynk För Visma öppnas det mot rätt inloggning och rätt företag.