Material

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

 

Material

Genom att koppla på modulen Material kan personalen på tidrapporten ange det material de använt och som ska faktureras till kund. Efter attesteringen överförs materialet automatiskt till fakturan när du skapar den.