Home > Administration > Löneavtal & löneartiklar

Löneavtal & löneartiklar

Löneartiklar

Löneartiklar representerar personalens arbetade timmar (eller frånvaro) och definierar hur löneavtalsregler exporteras till lönesystemet. I TimeZynk kan du lägga till standardartiklar från Visma Lön, Fortnox och Crona Lön.

Förutom standardartiklarna kan du välja att lägga till egna löneartiklar genom att klicka på “Lägg till”. Följande fält finns att fylla i:
Löneart - namnet på artikeln.
Beskrivning - vad löneartikeln avser.
Enhet - utfört arbete anges som standard i timmar, men du kan välja till exempel kronor och ören istället.
Pris - kan vara fast eller hämtas från ett fält i dina register, till exempel kundregistret.
Valuta - vilken valuta priset beräknas på.
Beräkning - vad lönen beräknas på: timmar, antal pass, antal kalenderdagar, antal dygn eller värde ifrån valfritt numeriskt fält i dina register.
Faktor - multiplicerar priset med en siffra. Det används tillexempel för att räkna ut milersättning.

Löneavtal och löneregler

Lönereglerna ligger till grund för exporten till ditt löneprogram. De hanterar hur tidrapporter matchas mot löneartiklar. Reglerna kan kopplas till datum, veckodagar eller tidsintervall. En regel utan någon tidsperiod kommer vara giltig för alla tidrapporter.

Börja med att skapa ett löneavtal. Klicka på “Nytt avtal”, namnge avtalet, ange vilka register det avser och klicka på “Lägg till”. Du kan också importera ett befintligt avtal. Vi rekommenderar att du vänder dig till TimeZynks support när detta ska göras då vi högst sannolikt har ett aktuellt löneavtal i våra system om ni följer ett vanligt kollektivavtal.

När du klickar på ditt nya avtal får du upp en sida där du ska göra inställningar för avtalet. Börja med att skapa en ny regelgrupp.

Regler

Regelgrupper

Reglerna i ett avtal behöver alltid tillhöra en regelgrupp. Regelgrupper tolkar tidrapporten och fördelar den på löneartiklar. Det är vanligt att man har flera regelgrupper i samma avtal för att fördela arbetade timmar på både normal arbetstid och tilläggstid. Skapa till exempel en regelgrupp som heter “Normaltid” och en som heter “Övertid”.

För att lägga till löneartiklar klickar du på  knappen “Skapa ny regel” längst till höger. I rullgardinsmenyn under “Artikel” hittar du de löneartiklar du lagt till i TimeZynk. Välj den artikel som motsvarar normal arbetstid och klicka på “Spara”. Andra inställningar du kan göra är:

Datum: välj vilket/vilka datum regeln ska gälla
Veckodagar: välj vilka veckodagar regeln ska gälla
Tidsintervall: välj ett start- och slutdatum för regeln
Register: om regeln endast ska omfatta eller exkludera något register
Användare: reglera för vilka användare regeln gäller

En regel utan någon tidsperiod kommer vara giltig för alla tidrapporter.

Regelgruppsperioder

Det andra steget i att skapa ett löneavtal är att lägga till en regelgruppsperiod. Regelgruppsperioden definierar från vilket datum reglerna ska gälla. Klicka på “Skapa ny regelgruppsperiod” och ange startdatum och klicka på “Lägg till”. Det finns alltid en regelgruppsperiod som standard. Ytterligare regelgruppsperioder som läggs till kommer alltid att läggas till efter den första perioden.

Tips! När ett kollektivavtal uppdateras bör du inte uppdatera den gällande perioden utan istället skapa en ny regelgruppsperiod med nya regler. Fördelen är att de gamla reglerna kommer fortsätta att användas för tidrapporter som rapporteras in före det nya kollektivavtalet börjar gälla. Om du istället hade ändrat reglerna för det gällande kollektivavtalet så skulle de nya reglerna även gälla för tidigare rapporter.