Home > Export > Fakturaunderlag

Fakturaunderlag

Om du har kunder som ska debiteras för personalens arbetade timmar kan du skapa fakturaunderlag och överföra dem till ditt faktureringssystem. Innan du kan skapa fakturaunderlag måste du utföra följande steg under Inställningar för Fakturering:

  • Lägg till fakturaartiklar.
  • Skapa kundavtal med fakturaregler och koppla dem till dina register.

När du gjort det börjar du med att välja vilken period du vill skapa underlaget för. Klicka sen på Skapa nytt fakturaunderlag. Du får en förhandsgranskning av alla attesterade tidrapporter, grupperade per kund.

När du klickar på knappen “Visa fakturarader” ser du listan med de tidrapporter fakturan omfattar. Klicka sen på Spara fakturaunderlag. Har du fler underlag kan du spara alla på en gång genom att klicka på Verktyg och välja Skapa alla.

Efter att du sparat kan du redigera innehållet genom att klicka på länken Gå till underlaget. Alla fält kan ändras. Lägg till exempel till en fakturatext, ge kunden rabatt på ett jobb eller lägg till en rad för material med hjälp av plustecknet längst ned. Med soptunnan tar du bort rader och med pilen ändrar du ordningen på fakturaraderna. Glöm inte att spara. Sen skickar du underlaget till ditt faktureringssystem. Sparade du flera fakturor på en gång, så kom ihåg att de sparades under dagens datum.

 

Other Articles

Powered by LiveAgent