Home > Vanliga frågor > Testkonto i Timezynk

Testkonto i Timezynk

Giltighetstid

Standard är 14 dagar. Vid kontakt med Timezynk support är det ibland möjligt att förlänga testperioden. Denna bedömning görs från fall till fall. Vi bevarar er data även om testperioden går ut, så att ni inte förlorar någonting t.ex om ni längre fram vill få igång en ny testperiod eller starta ett abonnemang.

Kommunikation

Vi ringer samtliga som skapat ett testkonto, så att ni kan få den hjälp ni behöver. Systemet kommer även att skicka mejl, primärt till den som skapade kontot men samtliga chefer får månadsvis ett mejl om våra senaste uppdateringar.

Ingen bindningstid

Testkontot är för att utvärdera systemet, det löper ut automatiskt efter periodens utgång. Inga faktureringsuppgifter behöver fyllas i. Därmed finns ingen bindningstid eftersom inget avtal skrivits.

Demonstration av Timezynk

Vid start av testkonto får ni ange e-postadress och telefonnummer. Vi kommer att kontakta er för att demonstrera systemet. Konsulten som håller i demonstrationen gör då även inställningar på ert konto, så att det bättre matchar er verksamhet.

Teckna abonnemang

Det är testkontot som uppgraderas med ett abonnemang, därmed 
behåller ni all den information som lagts in under testperioden.

Vidareutbildning

Vi hjälper er givetvis in i systemet med fler demonstrationer vid behov. Så att ni ska få största möjliga nytta av systemet. Vår support ingår i samtliga abonnemang, för samtliga användare.

Uppsättning av löneavtal

Vid en bokad tid tillsammans med er, så hjälper en av våra konsulter er att lägga upp era löneavtal så att dessa i så stor utsträckning som möjligt stämmer överens med de avtal som verkligen gäller. På så sätt kan Timezynk skapa ett löneunderlag som går att importera till flera olika lönesystem. Detta ingår i abonnemanget och sker efter att avtal har tecknats.

Uppsättning av fakturaavtal

Vid en bokad tid tillsammans med er, så hjälper en av våra konsulter er att lägga upp era fakturaavtal så att dessa i så stor utsträckning som möjligt stämmer överens med de avtal som verkligen gäller. På så sätt kan Timezynk skapa ett fakturaunderlag som går att importera till flera olika faktureringssystem. Detta ingår i abonnemanget och sker efter att avtal har tecknats.