Home > Moduler i Timezynk > Extern bekräftelse

Extern bekräftelse

I TimeZynk Pro finns olika tilläggsmoduler som du kan använda för att bättre anpassa systemet efter din verksamhet. Kontakta oss så aktiverar vi det du behöver.

Extern bekräftelse

Med modulen Extern bekräftelse kan du skicka information om bokade arbetspass till din kontaktperson via mejl, direkt ifrån schemat. Markera passen och klicka på "Verktyg" och välj "Skicka bekräftelse".