Register

Skapa register

Schemaläggning i TimeZynk bygger på register. Ett register är en lista över till exempel kunder, platser, projekt eller arbeten och de kan skapas och anpassas efter dina behov. Register är ett sätt för dig att gruppera och organisera den information du behöver för din schemaläggning. Informationen kan kopplas till arbetspassen när du schemalägger och till tidrapporterna när du gör uppföljning.

Inställningar

Ett register består av en samling fält som du väljer från registrets inställningar (kugghjulet). Här bestämmer du vilken information som ska finnas för varje ny post i registret.

Om du skapar ett kundregister kan det till exempel innehålla kundnamn, kundnummer, adress och färg. Färg gör att kunderna visas med olika färger i schemat, så att det blir enkelt att se beläggningen för respektive kund. Inställningarna du gör blir en mall för vilka uppgifter som ska fyllas i för varje ny kund du lägger till i registret.

Du kan ändra ordningen på fälten genom att klicka på vänstra sidan av raden (muspekaren blir en hand) och dra den dit du vill. För att redigera, ändra eller ta bort fält klickar du på knappen “Redigera”.

Förinställda register

Register över användare, pass och tidrapporter finns i systemet från början. Inställningar för användare hittar du i avsnittet Hantera användare.

Anpassa bokningsrutan för pass

När du bokar ett arbetspass kan du ange start- och sluttider, raster och antal personer. Förutom dessa standardfält är det fritt att lägga till fler fält från registerinställningarna för pass. Om du kopplar kundregistret till bokningsrutan, så kan du välja vilken kund arbetspasset ska bokas på. Klicka på “Lägg till” och längst ner i rullgardinsmenyn hittar du ditt kundregister under rubriken “Register”. När du bokar ett pass i schemat hittar du listan med dina kunder. Med plustecknet kan du enkelt lägga till fler kunder, direkt ifrån bokningsrutan.

Anpassa tidrapporten

På samma sätt som du kan anpassa informationen för de andra registren kan du skräddarsy raderna på tidrapporten. Från början finns fält för datum, arbetstider och raster, men du kan lägga till sådant som kan vara svårt att veta på förhand, som till exempel antal körda mil. Annars är det för det mesta bättre att lägga till information i bokningsrutan istället.