Home > Personalens Timezynk > Meddelanden, Bokningsförfrågningar och Min profil

Meddelanden, Bokningsförfrågningar och Min profil

Meddelanden

Meddelanden går att skicka till alla som är registrerade i TimeZynk. Så fort du börjar skriva i rutan “Skicka till” får du upp en lista på alla aktiva användare. Välj mottagare och skriv sedan ditt meddelande. Du kan skicka till flera personer samtidigt och meddelandet sänds direkt till dina kollegors mobiltelefoner, ungefär som ett SMS. 

Bokningsförfrågningar

Bokningsförfrågningar är erbjudanden om jobb. De kan skickas till flera personer samtidigt. I förfrågan finns information om passet och du väljer att tacka ja eller nej. När du skickat in ditt svar är det upp till den som skickade ut förfrågan att bestämma vem som ska bokas in på passet.

Bokningsförfrågningar sorteras i följande kategorier:
Obesvarade - Bokningsförfrågningar du har fått men inte svarat på än.
Öppna - Bokningsförfrågningar som du har svarat på, men som inte är stängda. Du kan ändra ditt svar så länge en förfrågan är öppen.
Stängda - Bokningsförfrågningar som är stängda av en chef eller som stängts automatiskt när det är för sent att svara.

Min profil

På din profil redigerar du dina personliga uppgifter, gör inställningar för hur du vill ta emot notiser, byter lösenord, synkroniserar ditt schema med Google Calendar och Outlook Calendar samt väljer initialer och PIN-kod (behovs för att kunna använda stämpelklockan). Bland dina personliga uppgifter kan du till exempel ändra användarnamn och lägga till en profilbild.

Inställningar för notiser handlar om hur du vill få information om olika ändringar i ditt schema. Förutom att visas i webbgränssnittet, kan vissa notiser skickas med e-post eller till mobilen.

 
Om du ändrar ditt lösenord så tänk på att ett långt lösenord är bättre än ett kort. Ett bra lösenord ska innehålla både stora och små bokstäver och siffror. Använd inte samma lösenord i flera olika system.