Home > Personalens Timezynk

Personalens Timezynk

Ditt schema
På schemasidan kan du se dina arbetspass, meddela om du är tillgänglig och tidra... more
Meddelanden, Bokningsförfrågningar och Min profil
MeddelandenMeddelanden går att skicka till alla som är registrerade i TimeZynk. ... more
Mobilappen
**Översikt** Ladda ner Timezynks mobilapp ifrån Google Play (https://play.goog... more
Kalenderintegration
Timezynk kan föra över ditt schema till Google Calendar, detta gör det möjligt f... more