Home > Planering > Skapa en schemamall

Skapa en schemamall

När du ska skapa ett schema till en viss medarbetare använd dig av schemamallar. Schemamallar innehåller pass med olika passdetaljer såsom start- och sluttid, avdelning, tur, arbetsuppgift, anteckning osv.

Skapa en ny schemamall

Du börjar med att ta dig till medarbetarens profil. Detta kan du göra genom att söka på hennes/hans namn i sökfältet i huvudmenyn.

När du kommer fram till medarbetarens profil ser du veckovyn som standard men det går att växla till månadsvyn eller valfri tidsperiod. Detta gör du genom att trycka på knappen "Vecka" och klicka på knappen "Månad" eller markera den önskade tisperioden i kalenderna.

Vilken tidsperiod du ska välja beror på hur ofta schemat kommer att upprepas. Upprepas det varannan vecka är det en bra idé att välja minst två veckors tidsperiod.

När du har valt tidsperiod är det dags att lägga in pass som schemamallen ska bestå av. Detta gör du i den nedersta delen.

Trycker du på datumrutan (t.ex. måndag den 16/3) får du en sidomenyn där du kan fylla i passdetaljer själv eller använda en passmall som du har sparat sedan tidigare genom att trycka på knappen "Använd mall".

I det här fallet blev resultatet fem enstaka pass med olika start- och sluttider, raster och turer. 

Du går till nästa steg genom att klicka på knappen "Markera pass" och trycka på passrutorna.

När du har markerat pass trycker du på knappen "Skapa ny schemamall"...

...fyller i titeln, beskrivningen (ej obligatoriskt) och sparar mallen. Ångrar du dig kan du trycka på knappen "Avbryt".

Använd schemamallar

Du kan använda den schemamall du har just sparat genom att trycka på knappen "Använd schemamall" ovanpå schemat. Då är det bara att söka på mallen och välja startdatum. 

Kryssar du ur rutan "Inkludera bokningar" skapar du obokade pass istället för att boka en medarbetare.

Till slut trycker du på knappen "Rulla ut" ifall du vill skapa endast de pass som finns i mallen (i det här fallet innehåller mallen 5 pass).

Vill du repetera mallen trycker du på knappen "Repetera".

Sedan väljer du hur ofta mallen ska repeteras, till vilket datum den ska upprepas och trycker på knappen "Rulla ut".