Ditt schema

På schemasidan kan du se dina arbetspass, meddela om du är tillgänglig och tidrapportera. Arbetspass som du har bokats på - dvs när du ska arbeta - visas som färgade fält i schemat, med information om dina arbetstider.

Tillgänglighet

Din tillgänglighet visas i schemat som gröna eller röda markeringar. Tillgängligheten anger du med knappen Rapportera tillgänglighet eller genom att klicka på en datumruta framåt i tiden. Du kan välja olika fördefinierade tider att anmäla dig mot, om det finns tillgänglighetsmallar. I så fall ligger de överst. Passar inte mallarna kan du rapportera egen tid.

Tidrapportering

Arbetspass som är påbörjade går att tidrapportera mot. Tidrapporterna visas som en klocksymbol på arbetspasset. Vill du titta på en tidrapport klickar du på arbetspasset och sedan på länken längst ned. På tidrapporten finns en logg, där du kan se när den blivit attesterad och av vem. Du skapar en tidrapport genom att välja ett pass och klicka på knappen “Rapportera”.

Behöver du göra en komplettering kan du klicka påpasset en gång till och välja Lägg till och göra ytterligare en tidrapport. Du kan skapa tidrapporter för pass som inte är schemalagda också. Tänk på att det inte går att tidrapportera datum i framtiden. Klicka på knappen “Skapa tidrapport” eller klicka på ett datum i schemat. Tidrapporterna går att redigera ända tills de blivit attesterade.

För dig som tidrapporterar med digital stämpelklocka finns en ikon på hemskärmen eller ett bokmärke på en dator eller surfplatta på jobbet där du loggar in. Innan du kan logga in och stämpla måste du gå till din profil i webappen och välja initialer och pin-kod.