Home > Vanliga frågor > Timezynk och GDPR

Timezynk och GDPR

Vad är GDPR

Vi på Timezynk arbetar aktivt för att följa de nya dataskyddsdirektivet som börjar gälla maj 2018. Ett av de viktigaste stegen är att kontakta oss på Timezynk support, vi hjälper er att justera vilken information som kan sparas på er personal. Den information som sparas och behandlas ska ha ett specifikt syfte, har ni någon information om de anställda redan i ett annat system så arkiverar vi motsvarande fält i Timezynk.

Persondata hos Timezynk

Vi lagrar all information hos AWS (Amazon Web Services) på minst två olika datacenter inom EU. Antalet center vi användare och vilka justeras över tid, för att garantera att er data är tillgänglig.